Klimatizacija

Klimatizacija klime Podgorica uopšteno

klimatizacija-generalno

Klime Plam Podgorica imaju prvensvenu namjenu da rashlađuju vazduh

To je proces promjene svojstava vazduha (pre svega, temperature i vlažnosti) pod odgovarajućim uslovima.

U opštijem smislu, klimatizacija sa klima uređajima se odnosi na bilo koji oblik tehnološkog hlađenja, grijanja, ventilacije i dezinfekcije koja mjenja stanje vazduha.

Klima može biti industrijska velika, kućni aparati, ili mehanizam, koji je dizajniran za promjenu temperature i vlažnosti vazduha u okviru oblasti gdje se nalazi (koristi se za hlađenje i grijanje u zavisnosti od svojstva vazduha u datom trenutku). Hlađenje se obično vrši pomoću jednostavnog ciklusa hlađenja, ponekad  koristi isparavanja za udobnu klimatizaciju u zgradama i vozilima. 

Rashladjivanje uz pomoć klime Sinclair kupljene u Plamu u Podgorici se sprovodi kroz jednostavan proces koji se zove " slobodno hlađenje", koji koristi pumpe za cirkulaciju rashladne tečnosti (obično vode ili mješavina glikola), koji, zauzvrat djeluje kao izvor za energiju, koja je uklonjena iz ohlađene prostorije. Sistem klimatizacije za hlađenje može imati veoma visoku efikasnost, u kombinaciji sa sezonskim skladištenjem  toplotne energije , i kao takve mogu da se koriste tako za hladne zime tako i za topla ljeta. 

Tipovi klimatizacjie koji postoje:

  • Sa mehaničkim hlađenjem
  • Elektromehanička klimatizacija
  • Na principu rashlađivača
  • Na principu kontrole isparavanja