Solarne ekspanzione posude

Solarne ekspanzije SAG 18-80L do 180 C

 Dimenzionišu se prema broju instaliranih solarnih kolektora i namijenjene su za visoke temperature fluida.

Opseg isporke:

  • SAG 18L

  • SAG 25L

  • SAG 35L

  • SAG 50L

  • SAG 80L.