Električni kotlovi i termoblokovi

Izradjeni su od kvalitetnih komponenti:

  • prirubnički grijači

  • tihi kontakteri ili bešumni releji

  • I pratećim sitnim elementima.

Odlikuju ih male dimenzije i prilagodjivi su svakom enterijeru. Mogu se isporučiti sa izvodima s lijeva ili desna. Na glavnim izvodima ostavljeni su priključci ½” za automatsko odzračno lonče, ventil sigurnosti i pip slavinu. Raspoloživi 6, 9, 12, 18, 24, 36 i 48kW.

U opsegu isporuke takodje posjedujemo termoblok varijante ( mini kotlarnice ) koje u sebi već sadrže (pored osnovnih komonenti):

  • Cirkulacionu pumpu
  • ventil sigurnosti
  • lavinu za punjenje I pražnjenje
  • ekspanzionu posudu i termomanometar

Izvodi za povezivanje na mrežu su odozdo. Rade se u snagama 6, 9, 12, 18, 24kW.

 

podni električni kotao  elektro-kotlovi-zidni-mikoterm termoblok-mikoterm
Podni električni kotao 30-300Kw Zidni elekricni kotao Mikoterm 6 - 30kw
Termoblok Mikoterm 6 - 24kw donji i gornji razvod

 

 Ako ponuđeni kotlovi ne ispunjavaju Vaše potrebe, a imate uslove za gasne kotlove , možete preći na sledeću rubriku.