Gasni kotlovi

Gasni kotlovi zidni (kondezacioni i konvencionalni)

 

gasni-kotlovi

 

Gasni konvencionalni kotlovi koncipirani su za velike zahtjeve:

  • Fasadni ili dimnjački
  • samo za grijanje
  • kombinovani ili sa vezom na akumulacioni bojler
  • širok raspon izlaznih snaga dio su Bosch ponude na polju konvencionalnih gasnih uredjaja.

Tradicija proizvodnje gasnih uredjaja duža je od jednog vijeka, garacija je vrhunskog kvaliteta i visoke efikasnosti.

Sa Bosch konvencionalnim gasnim kotlovima našim kupcima možemo uvjek ponuditi proizvod najsevremenije tehnologije i pouzdanog kvaliteta. Kontinualna modulacija plamena za veliku uštedu u potrošnji gasa, kako u režimu grijanja tako i u pripremi tople sanitarne vode. Imaju visok stepen korisnosti zahvaljujući dvostepenom ventilatoru, integrisanoj trobrzinskoj pumpi I patentiranom thermostar lamelnom gorioniku visoke efikasnosti.

Zahvaljujući Bosch Heatronic 3 automatici I FX regulaciji, moguća je integracija u najsloženije kaskadne i solarne sisteme za grijanje i pripremu tople sanitarne vode. Moderan izgled zahvaljujući Bosch Skin Design projektnom rješenju.Tekstualni led displej sa prikazom najbitnijih parametara, servisnih funkcija i kodova grešaka. Pristup komponentama je lak što garantuje jednostavno održavanje i servis. -Bosch Gasni kondezacione kotlove karakterišu visok stepen korisnosti, mala potrošnja gasa, i pouzdan rad, bez obzira da li rade samostalno ili u kaskadi, na zemni ili tečni naftni gas, na kućnim instalacijama, obdaništima, hotelima i velikim komercijalnim objektima.

Dug radni vijek uz velike uštede sinonim su za Bosch kondezacione kotlove.

Kondezaciona tehnologija ima efikasnost 110%.

Niska emisija azotnih oksida i ugljen dioksida uz zadovoljenje najviših standarda životne sredine